Adriaan Brand fotowerken
fotobewerking
'Feniks'


Wat je ziet

Adriaan Brand specialiseert zich in bewerkingen. Uitgangspunt: de schijnbaar objectieve werkelijkheid.

Objectief? Je ziet wat je ziet, maar wat je ziet is voor iedereen anders. Wat waarheid is in de ogen van de een, is voor de ander de grootst mogelijke onzin. Daarom is het zo belangrijk om vragen te blijven stellen en op zoek te blijven naar wat er onder het oppervlak verborgen ligt. In de wetenschap dat je hooguit dichterbij komt… Want waarneming stopt waar het oordeel begint.

Techniek

Door het uitlichten van bepaalde elementen en/of het samenvoegen met andere ontstaat een wereld die herkenbaar oogt, maar bij nadere beschouwing vragen oproept.drieluik
in de war